BIBLIOTECA “HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN”

INVIGNING AV BIBLIOTEKET “HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN!
STOCKHOLM 3 SEPTEMBER 2010
Under två år har Venezuelas ambassad i Stockholm skapat ett register över de böcker som finns på ambassadens bibliotek med syfte att klassificera det bibliografiska materialet som sträcker sig från 1937 fram till våra dagar. Tanken är att skapa ett utrymme för forskning och vetenskap men också en plats för att sprida den venezuelanska kulturen, genom bland annat uttryck för konst, musik, litteratur och målning.
Man bestämde att bibliotekets skulle bära den prestigefulle och i Sverige kände venezuelanske läkaren Humberto Fernández Morán. Doktor Fernández Morán var en eminent vetenskapsman född i Maracaibo 1924, han var läkare, citobiolog, neurolog och framför allt uppfinnare av elektromikroskopiska tekniker.
Fernández Moráns arbete har givit frukt inom biokemi, citobiologi, cryobiologi, endocrinologi, fysik vid låga temperaturer, genetik, neurovetenskap och modern medicin. 1954 fick han ansvar för att utveckla Centret för Vetenskaplig Forskning (IVIC) och det Regionala Centret för Neurologisk Forskning.
Det finns inga tvivel om att Fernández Morán placerade Venezuela på den vetenskapliga världskartan. Han var delförsöksledare för NASA:s Apollo projekt, en av grundarna till programmet för Neurovetenskaplig Forskning vid MIT, lektor vid Univesidad Central de Venezuela, Harvard, George Wahington och Chicago universitetet, Kungliga Akademien och Nobelinstitutet för cell ocn genetikforskning, båda i Sverige.
Förutom detta skapade doktor Fernánezz Moran ”diamantkniven” som används världen över för att utföra ultrafina snitt av allt från biologiska vävnader till månprover som hämtats av astronauter. Detta har gjort att Fernández Morán blev den förste venezuelanen och förste latinamerikanen att tilldelas John Scott från Filadelfias medalj.
Fernández Morán tilldelades de högsta nationella och internationella utmärkelserna, bland annat Befrielseorden, Francisco från Mirandaorden, Komendörsgraden, Claud Bernars medalj från Montreal universitet, Honoris Cause från Milton Univesitet, Cambridges pris för årets läkare och ett speciellt omnämnande från NASA med anledning av tioårsjubileet av Apollonprogrammet. Han fick dessutom titeln riddare av Nordstjärneorden skänkt av kungen av Sverige 1952.
Betydelsen av Dr Humberto Fernandez Morans vetenskapliga bidrag är oräkneliga och mycket värdefulla. Dr Moran forskade vid Karolinska Institutet i Stockholm och sedan dess finns en nära relation med forskarna vid detta forskningscentrum. Venezuelas ambassad fortsätter idag sina ansträngningar att fullfölja det ett samarbetsavtal mellan National Research Institute of Venezuela och Karolinska Institutet som utvecklas av Dr. Martin Paucar och Seveninsson.
Det är också nämnvärt att Humberto Fernandez Moran föreslogs för nominering till Nobelpriset, vilket han avvisade eftersom han för att bli nominerad hade varit tvungen att acceptera ett amerikanskt medborgarskap. Han vägrade acceptera detta eftersom han ville behålla sin Venezuelanska nationalitet.
Vi dedikerar detta utrymme till biblioteket i hans namn, och vi vill ska fungera som en plats för forskning, men även för att skapa och sprida kultur från vårt land. Biblioteket består av cirka 2000 böcker i olika ämnen: litteratur, musik, politik, ekonomi och historia.
I biblioteket finns böcker av författare såsom Andrés Bello, Rómulo Gallegos, Guillermo Meneses, Pedro Berroeta och Guillermo Morón, många översatta till svenska. Böckerna finns tillgängliga för både studenter och för allmänheten.
Förutom detta har vi övervägt att dessutom använda detta utrymme som en plats för information och spridning av vår kulturella rikedom. Ambassaden har anordnat musikkonserter, fotogarfiska utställningar och visningar från vår filmografi i det här utrymmet, och det har blivit en plats att dela med våra kollegor och vänner från Latinamerika.
Under året för Venezuelas regerings tvåhundraårsjubileeum har man föreslagit att man ska presentera hjältarna från vårt fosterland, men också de stora män som har givit internationellt erkännande till vårt land, såsom Dr. Humerto Fernández Morám. Än idag fortsätter man i vårt land att arbeta för att göra framsteg inom forskningen, en av Dr. Morás kolleger Dr Jacinto Convit sade: ”forskare drömmer om att ge en lösning till de sjuka vars sjukdomar förblir olösliga, vår strävan är att försöka göra livet mer och mer likt livet”.
Till sist vill vi referera till en anekdot som Fernández Moráns änka berättade för oss. På frågan om hennes man hade ångrat att han tackat nej till nomineringen till Nobelpriset som föreslagits av USA sa hon att hennes man hade sagt: ”Om något av mitt arbete har bidragit till mänsklighetens goda är det tillräckligt för mig. Det är den största vinsten. ”

De som är intresserade av att låna böcker från biblioteket kan se en lista av tillgängliga böcker i följande dokument

Fernández Morán Bibliotekets Böcker

Libros Biblioteca Fernández Morán

Kontakta ambassaden för ytterligare information om lån.